Farmy fotowoltaiczneAby jak najbardziej zoptymalizować proces świadomego podejmowania decyzji przez Inwestora proponujemy etapowanie procesu inwestycyjnego:


- ekspertyza wybranej działki: sprawdzamy, czy planowana instalacja mieści się na proponowanej działce, ustalamy wstępnie, czy jest techniczna możliwość podłączenia do sieci energetycznej oraz przygotowujemy materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.
- po pozytywnej opinii nt. lokalizacji przystępujemy do wykonania projektu budowlanego oraz do uzyskania pozwolenia na budowę.
- po uzyskaniu pozwolenia na budowę jesteśmy gotowi do realizacji inwestycji, w kształcie i wielkości ustalonej z Inwestorem.

Nasze doświadczenie wspólne z firmą Partnerską AS Solar GmbH podparte jest wieloma instalacjami, z największymi farmami fotowoltaicznymi o wielkości przekraczającej 15 MWp, czyli o wiele większymi, niż największa obecnie w Polsce, o wielkości 4 MWp.

Dla farm fotowoltaicznych możemy prowadzić każdy z niezależnych etapów jak i prowadzimy całość procesu inwestycyjnego.