CiepłoObszar ciepła to obszar, gdzie nasze blisko 20 letnie doświadczenie związane z koordynacją inwestycji, projektowaniem i realizacją przełożyło się na szereg wykonanych inwestycji, z których najciekawsze to:
- kotłownie parowe z kotłami firmy LOOS, Viessmann, o wydajnościach do 16t/h,
- autorstwo i kierowanie projektem pierwszej w Polsce instalacji spalania tłuszczu zwierzęcego jako paliwa energetycznego w kotle parowym o wydajności 6t/h i cisnieniu 13 bar
- projektowany kotłowni na biomasę
- kierowanie projektem kotlowni wodnej spalającej pył z obróbki drewna w oparciu o kocioł firmy Mawera 3500kW

Obszar ciepła to obszar, gdzie nasze blisko 20 letnie doświadczenie związane z koordynacją inwestycji, projektowaniem i realizacją przełożyło się na szereg wykonanych inwestycji, z których najciekawsze to:
- kotłownie parowe z kotłami firmy LOOS, Viessmann, o wydajnościach do 16t/h,
- autorstwo i kierowanie projektem pierwszej w Polsce instalacji spalania tłuszczu zwierzęcego jako paliwa energetycznego w kotle parowym o wydajności 6t/h i cisnieniu 13 bar
- projektowany kotłowni na biomasę
- kierowanie projektem kotlowni wodnej spalającej pył z obróbki drewna w oparciu o kocioł firmy Mawera 3500kW